پلن های میزبانی وب لینوکس حرفه ای آلمان

هاست لینوکس حرفه ای پلن 1 Per
 • فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه ندارد
 • قیمت 6 ماهه ندارد
 • قیمت سالانه 399,000 ریال
هاست لینوکس حرفه ای پلن 2 Per
 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • کنترل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه ندارد
 • قیمت 6 ماهه ندارد
 • قیمت سالانه 799,000 ریال
هاست لینوکس حرفه ای پلن 3 Per
 • فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین 1 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه ندارد
 • قیمت 6 ماهه 899,000 ریال
 • قیمت سالانه 1199,000 ریال
هاست لینوکس حرفه ای پلن 4 Per
 • فضا 5000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه 499,000 ریال
 • قیمت 6 ماهه 1,899,000 ریال
 • قیمت سالانه 2,599,000 ریال
هاست لینوکس حرفه ای پلن 5 Per
 • فضا 10000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه 799,000 ریال
 • قیمت 6 ماهه 2,599,000 ریال
 • قیمت سالانه 3,899,000 ریال
هاست لینوکس حرفه ای پلن 6 Per
 • فضا 20000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه 1,139,000 ریال
 • قیمت 6 ماهه 3,899,000 ریال
 • قیمت سالانه 5,899,000 ریال
هاست لینوکس حرفه ای پلن 7 Per
 • فضا 50000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه 2,199,000 ریال
 • قیمت 6 ماهه 9,999,000 ریال
 • قیمت سالانه 13,499,000 ریال

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به برند هدف وردپرس می باشد