لایسنس ها

لایسنس لایت اسپید
 • لایسنس لایت اسپید با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور مجازی و سرور اختصاصی
 • تعداد اکانت نامحدود می باشد
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) 269,000 تومان
لایسنس دایرکت ادمین سرور مجازی و سرور اختصاصی
 • لایسنس دایرکت ادمین با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور مجازی و سرور اختصاصی
 • تعداد اکانت نامحدود می باشد
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) ندارد
لایسنس سی پنل مخصوص سرور مجازی
 • لایسنس سی پنل با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور مجازی
 • تعداد اکانت نامحدود می باشد
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) 269,000 تومان
لایسنس سی پنل مخصوص سرور اختصاصی
 • لایسنس سی پنل با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی
 • تعداد اکانت نامحدود می باشد
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) 469,000 تومان
لایسنس پلسک مخصوص سرور مجازی
 • لایسنس پلسک با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور مجازی
 • تعداد اکانت نامحدود می باشد
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) ندارد
لایسنس پلسک مخصوص سرور اختصاصی
 • لایسنس پلسک با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی
 • تعداد اکانت نامحدود می باشد
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) 279,000 تومان
لایسنس کلود لینوکس
 • لایسنس کلود لینوکس با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور مجازی و سرور اختصاصی
 • مناسب برای تمامی پنل ها
 • PHP Selector دارد
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) 259,000 تومان
لایسنس WHMSonic
 • لایسنس WHM Sonic با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی و مجازی
 • مناسب برای WHM / cPanel
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) ندارد
لایسنس CXS
 • لایسنس CXS با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی cPanel و Directadmin
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) 109,000 تومان
لایسنس Virtualizor
 • لایسنس Virtualizor با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی و مجازی
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) 119,000 تومان
لایسنس Imunify360
 • لایسنس Imunify360 با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی و مجازی
 • مناسب برای cPanel - Plesk - DirectAdmin
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) ندارد
لایسنس KernelCare
 • لایسنس KernelCare با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی و مجازی
 • مناسب برای همه توزیع های لینوکس
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) ندارد
لایسنس CPNginx
 • لایسنس CPNginx با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی و مجازی
 • مناسب برای cPanel
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) 79,000 تومان
لایسنس جت بکاپ
 • لایسنس جت بکاپ با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی و مجازی
 • مناسب برای cPanel - Directadmin
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) ندارد
لایسنس Mail Scanner Front End
 • لایسنس Mail Scanner Front End با پشتیبانی هدف وردپرس
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی و مجازی
 • مناسب برای cPanel - DirectAdmin
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) ندارد
لایسنس Softaculous Auto Installer
 • قابل استفاده بر روی سرور اختصاصی و مجازی
 • مناسب برای با پنل های cPanel, DirectAdmin, Plesk, H-Sphere, ISP System, Interworx, CentOS WebPanel, Hosting Controller
 • قابلیت آپدیت دارد
 • قابلیت فعال سازی آنلاین دارد
 • هزینه فعال سازی اولیه (یکبار) ندارد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به برند هدف وردپرس می باشد